Blogs

Waardig afscheid

Vaak krijg ik van mensen te horen dat ze een waardig afscheid willen van de overledene. Maar wat is waardig? Wat is voor u een waardig afscheid?
Zit voor u de waardigheid in het ontbreken van pijn op het sterfbed? Of zit de waardigheid met name in de keuzevrijheid rondom de dood? Zelf bepalen wanneer het moment van sterven daar is? Er zijn verschillende instanties en organisaties die een waardig afscheid van het leven faciliteren in zorg, liefde en alles wat bij een sterfbed komt kijken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een hospice of een stichting Thuis Sterven. Wat is een waardig afscheid? Een bijzonder vraagstuk wat voor iedereen anders zal zijn, gewoon omdat iedereen anders is.
Voor de mensen die achter blijven is het afscheid nemen van het leven een proces van waardig afscheid nemen. Maar hoe zit het met de waardigheid ná het sterven? De periode tussen het afscheid nemen van het leven en de dag dat er afscheid wordt genomen van uw dierbare, de crematie of de begrafenis.
Vinden wij het waardig dat we in de nacht uren moeten wachten op een arts omdat wanneer iemand is overleden er geen spoed meer is? Vinden wij het waardig dat wanneer iemand is overleden deze dagen ongewassen en onaangekleed in een algemene koelruimte ligt? Ik vind van niet.
Een waardig afscheid houdt niet op na het sterven. De plechtigheid en de laatste dagen dat uw dierbare nog bij u is, horen volgens mij ook bij een waardig afscheid. De waardevolle herinnering van het leven van uw dierbare blijft en kan positief werken op de tijd die komt, om het verlies van uw dierbare te verwerken.
Een waardig afscheid staat, volgens UitvaartzorgDeventer, voor een afscheid van de overledene op een manier wat bij de overledene past en hoe de overledene heeft geleefd. 

Nabestaanden hebben de keuze!

Er is een geliefde overleden en hij of zij heeft een uitvaartverzekering. Op de polis staat een telefoonnummer waarbij staat: “Bel dit nummer om een overlijden te melden.” 90% van de mensen doet dit, vanwege het simpele feit dat het daar staat. De reden dat verzekeringen willen dat u belt, is dat zij ook graag de uitvaart voor u willen verzorgen. U heeft de keuze!
Vaak is het zo dat wanneer u een overlijden meldt bij de verzekering en u de uitvaart door een andere uitvaartbegeleider wilt laten verzorgen, u te horen krijgt dat u duurder uit bent, omdat u uw ledenkorting of inkoopvoordeel kwijt raakt. Dat u duurder uit bent is onjuist, niet de korting die zij u zouden geven is belangrijk, maar de prijs waar die korting vanaf gaat. Omdat grote bedrijven veel overhead kosten hebben, liggen hun verkoopprijzen, ook met korting, structureel hoger dan bij kleinere zelfstandige ondernemers zoals UitvaartzorgDeventer.
Een uitvaartverzekering is een verzekering die uitkeert wanneer een overlijden zich voor doet. Ook bij een dienstenpakket (natura verzekering) wordt een geldbedrag uitgekeerd. Door wie u de uitvaart laat verzorgen staat daar los van. Het ‘moeten’ melden van een overlijden aan de verzekeraar hoeft u niet direct te doen. De melding kan later gedaan worden door de uitvaartbegeleider die u zelf gekozen heeft.
In het leven zijn er veel gebeurtenissen die u nog een keer over kunt doen. De uitvaart van een geliefde is hier een uitzondering op. Dit regelt u samen met een uitvaartbegeleider waarmee u door één deur kunt en die luistert naar wat u wilt of de overledene heeft gewild.
U hebt de keuze welke uitvaartbeleider u als familie en de uitvaart mag begeleiden. Wanneer er geen klik is, kunt u altijd switchen naar een andere uitvaartondernemer.
Laat u niet misleiden, maar wordt een bewuste uitvaartconsument!

De één zijn dood …

U kent dit gezegde wel. ‘De één zijn dood is de ander zijn brood.’ Vaak krijg ik dit te horen wanneer ik bij het tweede bezoek een kostenspecificatie achterlaat bij de nabestaanden van de overledene. Er wordt vaak alleen onder de streep gekeken wat de uitvaart kost. En ja, ik spreek de nabestaanden niet tegen, een uitvaart kost geld. Bij de ene uitvaartonderneming kost een basis uitvaartkist € 150,- en diezelfde kist kan bij een andere uitvaartondernemer € 450,- kosten. Het verschil in prijs heeft maar één antwoord: provisie. UitvaartzorgDeventer werkt met een vast dienstverleningstarief zonder provisie op andere producten. Daarnaast kijkt UitvaartzorgDeventer hoe de kosten van een uitvaart laag gehouden kunnen worden, waarbij de wensen van de nabestaanden en de overledene gerespecteerd worden en het afscheid waardig blijft. Dit is mijns inziens één van de belangrijkste taken die een uitvaart(bege)leider heeft tijdens het begeleiden van een familie. Hoe hoog uiteindelijk de kosten van een uitvaart worden hangt deels samen met het aantal mensen wat er uitgenodigd wordt, de extra’s waar voor u kiest, en hoe creatief een uitvaart(bege)leider is om de kosten laag te houden.
In Nederland is in de afgelopen jaren het aantal uitvaartondernemingen meer dan verdubbeld. Dit geldt ook voor de gemeente Deventer. Naast de gevestigde namen en de verzekeringsmaatschappijen, die ook een uitvaartondernemingstak hebben, zijn er de laatste jaren enkele kleine uitvaartondernemingen in Deventer gevestigd. Elke uitvaartondernemer werkt op zijn of haar eigen manier. Mede door de verdubbeling van het aantal uitvaartondernemers (concurrentie) en het hanteren van eerlijke prijzen zijn de gemiddelde kosten van een uitvaart de afgelopen jaren met enkele honderden dan wel duizenden euro’s gedaald. Het kan lonend zijn om bij verschillende uitvaartondernemers na te vragen wat een uitvaart met uw wensen gaat kosten.
Persoonlijk vergelijk ik een uitvaart met het halen van de wekelijkse boodschappen. De hoogte van de kassabon hangt samen met de supermarkt waar u naar toe gaat en de (hoeveelheid) producten die u koopt. U kiest de producten en ondernemer die betaalbaar voor u zijn en die bij u passen. Zo is het ook met een uitvaart. Waar kiest u voor?

Wenst u vrijblijvend meer informatie?

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact met u op.
Delen: