Keurmerk persoonlijke uitvaart

Uitvaartzorg Deventer is in het bezit van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart. Het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart wordt niet gegeven door een beoordeling door een extern bureau, maar door beoordelingen nabestaanden voor wie Uitvaartzorg Deventer een uitvaart voor heeft mogen verzorgen.

Bij het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart draait het primair om de persoonlijke benadering en niet om het volgen van protocollen en processen. De persoonlijke aandacht en betrokkenheid tijdens de uitvaart staan centraal. Een uitvaart wordt op maat samengesteld en de nabestaanden beslissen alles zelf. Uiterlijk de volgende dag volgt er een transparante begroting en er wordt alleen betaald voor diensten die daadwerkelijk worden afgenomen. 

Uitgangspunt is dat een uitvaart niet direct in één gesprek geregeld hoeft te worden maar dat er dagelijks contactmomenten zijn om de uitvaart vorm te geven. Alle tijd die nodig is wordt hieraan besteed. Belangrijk is ook dat er altijd één aanspreekpunt is. De uitvaartverzorger, die de uitvaart bespreekt, is ook degene die de uitvaart zal begeleiden.

Delen: