Team uitvaartzorg Deventer

Afscheid nemen van een dierbare kunt u maar één keer. Uitvaartzorg Deventer kan u hierin ondersteunen en bepaalde zaken uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op het afscheid nemen en hoe u afscheid wilt nemen.
Wanneer uw partner, vader of moeder, zoon of dochter, vriend of vriendin is overleden belt u, op uw tijd, eerst een huisarts om het overlijden vast te stellen. Vervolgens kunt u contact opnemen met Uitvaartzorg Deventer. Wij zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar en beschikbaar. In overleg bepalen we op welk tijdstip Sjoek Nutma of Stella Overkamp bij u zal komen. In het eerste gesprek zal er naar uw verhaal worden geluisterd en globaal worden besproken wat er gedaan en geregeld moet worden. Niet alles hoeft direct geregeld te worden, dit geeft rust.
Daarnaast is er ook aandacht voor de overledene. Er zal een laatste verzorging plaatsvinden. Bij de laatste verzorging zou u kunnen helpen of u zou dit helemaal zelf kunnen doen. Na de verzorging en het kleden van de overledene wordt hij of zij opgebaard. Dit kan thuis in een vertrouwde omgeving, in een uitvaartcentrum of elders.
U staat er niet alleen voor om de uitvaart te regelen. En alles hoeft ook niet in een paar uur of de eerste dag geregeld te worden. Stap voor stap kunnen wij samen met u de uitvaart regelen zoals u die als nabestaanden wenst. 
Sjoek ondersteunt u bij alles wat er gedaan en geregeld moet worden voor de uitvaart. Daarnaast houdt hij contact met derden zoals, de drukker, de krant, eventueel een bloemist of vervoerder. Tussen de dag van overlijden en het moment van de uitvaart zal er naar behoefte contact zijn met Sjoek of Stella. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.

Uitvaartzorg Deventer kan onder andere zorg dragen voor:

 • voorbespreken van een uitvaart (kosteloos)
 • toezenden van een wensenkaart met bewaarenvelop (kosteloos)
 • opstellen van een offerte voor een uitvaart (kosteloos)
 • organisatie van de uitvaart
 • verzorgen aangifte van overlijden in de gemeente van overlijden
 • laatste verzorging van de overledene (indien gewenst met nabestaanden)
 • dagelijkse controle van de overledene
 • indien nodig dagelijks contact met de familie of nabestaanden, 24/7 bereikbaar voor vragen met betrekking tot de uitvaart
 • altijd dezelfde contactpersoon
 • het vormgeven van de rouwkaart en de rouwadvertentie, wanneer hiervoor gekozen wordt
 • contactpersoon met het gekozen crematorium of de beheerder van de gekozen begraafplaats
 • contactpersoon met de leveranciers van diensten of producten van derden, te denken valt dan aan onder andere rouwvervoer, kist (of wade, mand etc.)
 • vormgeven aan de afscheidsplechtigheid, in samenspraak met de nabestaanden
 • begeleiding van de condoleance, wanneer hier voor gekozen wordt
 • begeleiding op de dag van de uitvaart
 • spreken tijdens het afscheid (indien gewenst)
 • binnen 24 uur na eerste gesprek het voorleggen van een kostenspecificatie
 • incasseren van (aanwezige) uitvaartverzekering/ polis nabespreking van de uitvaart (tussen 2 en 4 weken na de afscheidsplechtigheid)​

Sjoek Nutma, als uitvaart(bege)leider begeleidt Sjoek nabestaanden vanaf het eerste contact tot na de uitvaart. Samen met de nabestaanden regisseert en regelt Sjoek de wensen voor de uitvaart. Sjoek is het vaste aanspreekpunt in deze periode.

Sjoek is geboren en getogen in Friesland. In 2001 is hij in Deventer komen wonen en gaan werken bij de radiotherapiegroep (destijds RISO). Tijdens dit werk heeft Sjoek mogen ervaren hoe dankbaar het is om mensen die bezig waren met hun laatste levensfase en hun familie en vrienden te begeleiden. Daarnaast heb ik gevoeld hoeveel waarde mensen hechten aan een goede manier van begeleiding.
Zelf heeft Sjoek begin 2015 de diagnose kanker gekregen. Hij weet hierdoor zelf hoe het is dat de wereld plotseling om je heen instort, vragen komen boven … De vooruitzichten zijn goed, zelf zegt hij “ik heb geluk gehad.”

In 2014 heeft Sjoek de opleiding tot uitvaartbegeleider bij Meander uitvaartopleiding in Zwolle met succes afgerond.
Met de kennis, die hij tijdens zijn opleiding heeft opgedaan, en met liefde voor mensen wil hij nabestaanden in de periode tussen sterven, begraven of cremeren op een integere manier begeleiden en ontzorgen.
Samen met u wil ik, stap voor stap, invulling geven aan een unieke vorm van afscheid nemen, zodat de overledene herinnerd wordt en er tijd en aandacht is om een eerste stap te nemen om het verlies te accepteren en een plaats te geven.
Sjoek kunt u bellen op telefoonnummer: 06 48 47 08 11.

Stella Overkamp-Brendel, als uitvaart(bege)leidster begeleidt Stella families. Stella heeft zich naast het begeleiden van uitvaarten van volwassenen gespecialiseerd in uitvaarten voor baby’s- en kinderen. Voor deze uitvaarten is Stella het vaste aanspreekpunt in de periode van het eerste contact tot na de uitvaart.

Stella is geboren in Deventer en met een kleine tussenpoos in Assen heeft ze haar jeugd en haar leven tot nu toe doorgebracht in Deventer.  Ze is gecharmeerd van de multiculturele stad die Deventer nu is. Maar ook met de oude echte Deventenaren kan ze goed overweg. Het plat Deventers is haar zeker niet vreemd.

Stella heeft jarenlang als doktersassistente in een huisartsenpraktijk gewerkt. Hier heeft ze mogen ervaren hoe mooi het is om met verschillende mensen om te gaan.

In 2009 overleed Stella’s eerste dochter een aantal dagen na de geboorte. Ze heeft in deze tijd ervaren hoe belangrijk de rol van de uitvaartverzorger kan zijn. Haar ervaring met de uitvaartverzorger die de uitvaart van haar dochter heeft gedaan was niet positief. Er moest meer mogelijk zijn en het mocht persoonlijker.

Na het overlijden van haar oma een aantal jaar later was het voor Stella duidelijk dat haar hart lag bij het werken in de Uitvaartzorg. Ze heeft in 2014 de opleiding tot uitvaartverzorger afgerond bij Meander Uitvaartopleidingen.

Stella is moeder van een jong gezin. Ze heeft veel geleerd van het overlijden van haar dochter en de uitvaartperiode die volgde. Deze ervaring neemt ze mee in de begeleiding van ouders als hun kind overlijdt. Maar het helpt haar ook om de nabestaanden van een overleden volwassene goed bij te kunnen staan.  Ze kan goed aanvoelen welke emoties er spelen en hoe je daar als uitvaartbegeleider mee om kan gaan.
“Mijn drijfveer is het helpen van nabestaanden die in tijd van enorm verdriet en gemis een uitvaart vorm moeten geven. Ik help ze graag om de periode tussen overlijden en de uitvaart en uiteraard de uitvaart zelf te laten gaan zoals zij dat willen en zoals het past bij de overledene.
Stella kunt u bellen op telefoonnummer: 06 23 92 13 03.

 

Wenst u vrijblijvend meer informatie?

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact met u op.
Delen: