Dienstverlening

Afscheid nemen van een dierbare kunt u maar één keer. Uitvaartzorg Deventer kan u hierin ondersteunen en bepaalde zaken uit handen nemen, zodat u zich kunt richten op het afscheid nemen en hoe u afscheid wilt nemen.
Wanneer uw partner, vader of moeder, zoon of dochter, vriend of vriendin is overleden belt u, op uw tijd, eerst een huisarts om het overlijden vast te stellen. Vervolgens kunt u contact opnemen met Uitvaartzorg Deventer. Wij zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar en beschikbaar. In overleg bepalen we op welk tijdstip Sjoek Nutma of Stella Overkamp bij u zal komen. In het eerste gesprek zal er naar uw verhaal worden geluisterd en globaal worden besproken wat er gedaan en geregeld moet worden. Niet alles hoeft direct geregeld te worden, dit geeft rust.
Daarnaast is er ook aandacht voor de overledene. Er zal een laatste verzorging plaatsvinden. Bij de laatste verzorging zou u kunnen helpen of u zou dit helemaal zelf kunnen doen. Na de verzorging en het kleden van de overledene wordt hij of zij opgebaard. Dit kan thuis in een vertrouwde omgeving, in een uitvaartcentrum of elders.
U staat er niet alleen voor om de uitvaart te regelen. En alles hoeft ook niet in een paar uur of de eerste dag geregeld te worden. Stap voor stap kunnen wij samen met u de uitvaart regelen zoals u die als nabestaanden wenst. 
Sjoek ondersteunt u bij alles wat er gedaan en geregeld moet worden voor de uitvaart. Daarnaast houdt hij contact met derden zoals, de drukker, de krant, eventueel een bloemist of vervoerder. Tussen de dag van overlijden en het moment van de uitvaart zal er naar behoefte contact zijn met Sjoek of Stella. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar.

Uitvaartzorg Deventer kan onder andere zorg dragen voor:

 • voorbespreken van een uitvaart (kosteloos)
 • toezenden van een wensenkaart met bewaarenvelop (kosteloos)
 • opstellen van een offerte voor een uitvaart (kosteloos) 

 

 • organisatie van de uitvaart
 • verzorgen aangifte van overlijden in de gemeente van overlijden
 • laatste verzorging van de overledene (indien gewenst met nabestaanden)
 • dagelijkse controle van de overledene
 • indien nodig dagelijks contact met de familie of nabestaanden, 24/7 bereikbaar voor vragen met betrekking tot de uitvaart
 • altijd dezelfde contactpersoon
 • het vormgeven van de rouwkaart en de rouwadvertentie, wanneer hiervoor gekozen wordt
 • contactpersoon met het gekozen crematorium of de beheerder van de gekozen begraafplaats
 • contactpersoon met de leveranciers van diensten of producten van derden, te denken valt dan aan onder andere rouwvervoer, kist (of wade, mand etc.)
 • vormgeven aan de afscheidsplechtigheid, in samenspraak met de nabestaanden
 • begeleiding van de condoleance, wanneer hier voor gekozen wordt
 • begeleiding op de dag van de uitvaart
 • spreken tijdens het afscheid (indien gewenst)
 • binnen 24 uur na eerste gesprek het voorleggen van een kostenspecificatie
 • incasseren van (aanwezige) uitvaartverzekering/ polis 

 

 • nabespreking van de uitvaart (tussen 2 en 4 weken na de afscheidsplechtigheid)

Wilt u algemeen informatie rondom het thema uitvaart. Dan verwijs ik u graag door naar: www.uitvaart-deventer.nl. Voor specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met Uitvaartzorg Deventer.

NIEMAND  MAG VERGETEN WORDEN

Wenst u vrijblijvend meer informatie?

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in. Na ontvangst nemen wij z.s.m. contact met u op.